Ostschule Gera - Europaschule

Schulprofil polnisch

Słoneczne logo szkoły - ma wyrażać radość i bezpieczeństwo. W staraniach o dobre wyniki w nauce nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. Wychowawcy, pedagodzy, doradcy i wszyscy inni nauczyciele zawsze służą pomocą.

życie szkoły - to więcej niż tylko lekcje. Oprócz nauki każdy swoim talentem i zdolnościami przyczynia się do sukcesu projektów, wycieczek, wędrówek klasowych, jak i do organizacji szczególnych wydarzeń w życiu szkoły. Od 5 klasy wprowadza się orientację zawodową oraz przygotowanie do zawodu zgodne z naszą koncepcją przygotowania zawodowego.

Tradycja - kształtuje wizerunek naszej szkoły. Uczniowie i rodzice, nauczyciele, stowarzyszenie na rzecz szkoły, jak i wszyscy inni partnerzy wspólnie tworzą historię szkoły. Szczególnym staraniem jest połączenie naszych wewnątrzszkolnych oraz ogólnych koncepcji edukacyjnych Kraju Związkowego Turyngii.

Sport, gry i zabawa - pomagają nam rozwiązywać zadania i czynią czas spędzony w szkole niezapomnianym. Wprowadzając klasy sportowe lub kursy sportowe a także dzięki zajęciom pozalekcyjnym intensywnie realizujemy ofertę szkoły całodziennej. Pomagają nam w tym partnerzy np. Stowarzyszenie Streetwork GERA e.V.

Ceska Lipa - Gera - Partnerstwo miast o szczególnym charakterze. Partnerstwo szkół tętni życiem. Przyjaciele dyskutują, wspólnie się uczą i dobrze się bawią pracując razem.

Nadzieja - oznacza dla nas kierowanie spojrzenia w przyszłość, na drogę ku suwerennej szkole.

środowisko, natura i człowiek - przedstawienie ich jako elementy jednej całości jest celem nie tylko naszych lekcji przedmiotów ścisłych, biologii i geografii czy też grupy roboczej "Wędrówki po ziemi rodzinnej", ale przede wszystkim jednym z priorytetów całego życia szkoły.

Jakość - jej osiągnięcie i utrzymanie wiąże się z nauczeniem się tego, jak się uczyć. Pomogą nam w tym wycieczki np. do Londynu czy Eisenach, udział w konkursach a także pobyty w szkolnych ośrodkach wychowawczych.

Szkoła europejska - Od 2009 roku starania o zachowanie tego członu nazwy naszej szkoły są dla nas sprawą honorową. Działania realizujące naszą koncepcję językową, grupa robocza "European Stars", gabinet europejski i wiele innych działań w ramach tygodni europejskich jak również starania o integrację dzieci przesiedleńców mówią same za siebie.

Nie przemocy! - to jedna z naszych najważniejszych zasad. Uczymy się rozwiązywania konfliktów na płaszczy?nie merytorycznej. Sprawiedliwość i demokracja stanowią ku temu stabilny fundament. Grupa rozjemcza Szkoły Wschodniej w Gerze wnosi w ten proces czynny wkład.

Sukcesy - osiągane i wypracowane razem z rodzicami i partnerami czynią silnym: Egzaminy, nadanie nazwy "Szkoła Europejska", uroczystości z okazji 100-lecia istnienia szkoły, konkurs plastyczny, imprezy sportowe, praca gremiów, renoma szkoły, projekt "Dziedziniec otwarty" i zegar wieżowy oraz wiele innych wyjątkowych wydarzeń.

Wzajemny respekt - oznacza, że uczniowie i nauczyciele uczą się, jak wspólnie rozwiązywać zadania, wspierać się wzajemnie i akceptować swoje mocne i słabe strony. Pomaga w tym kierowanie się naszym szkolnym regulaminem.

Współpraca - oznacza dla nas poszukiwanie i znajdowanie sojuszników, którzy pomogą nam w dalszym tworzeniu w naszej szkole atrakcyjnego szkolnego i kulturalnego centrum wschodniej dzielnicy. Wprowadzenie klas profilowanych i intensywne kontakty ze społecznością lokalną są ważnymi filarami naszej pracy.


Besucherstatistik